Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srdíčko

 

 

Seznam autorizovaných pracovišť na vyšetření srdce (KABT):

 

MVDr. Mužík Pavel - Veterinární klinika Vedilab, Plzeň
MVDr. Najman Karel -
AA-vet, Praha
MVDr. Kateřina Pavlisová -
AA-vet, Praha
MVDr. Novák Vojtěch - Veterinární nemocnice Libuš, Praha (v současnosti na JAGGY Praha)
MVDr. Kohout Pavel - VFU, Brno

MVDr. Gryga Albín - Veterinární klinika TOSA, Olomouc

MVDr. Novák Vojtěch  - klinika JAGGY, Praha

MVDr. Scheer Peter - Veterinární klinika MaScHEER, Brno

 

 

 

Příznaky onemocnění srdce – dlouhodobý kašel, zvýšená unavitelnost nebo dušnost, zejména po zátěži, apatie, snížený apetit, občasné mdloby.Obrazek

 

 

 

Diagnostika srdečních vad

 

Vyšetření na srdeční vady má smysl až od jednoho roku věku psa a doporučuje se opakovat vyšetření po 2 letech.

 

- anamnéza - co nejvíce informací od majitele, jaké potíže pacient má, kdy začaly, jejich průběh, za jakých okolností dochází ke zhoršení stavu, jak dlouho potíže pozoruje atd.

 

- klinické vyšetření – adspekce (pohled), auskultace (poslech – srdeční oblasti, dýchacích  – srdeční oblasti, dýchacích šelestů), palpace (pohmat)

 

- RTG hrudníku – velikost srdce, vnější tvar srdce + poměr velikostí jeho levé a pravé poloviny + dále nám umožní posoudit náplň plicních cév a stav vzdušnosti plicní tkáně + zhodnocení stupně otoku plic

 

- EKG (elektrokardiografie) – posouzení funkčního stavu srdečního svalu + odhalení arytmií (poruch srdečních rytmu) + vypovídá o funkčním zatížení jednotlivých srdečních oddílů (i o změně jejich velikosti) a o stavu okysličení myokardu (srdeční svaloviny)

 

- sonografie – stanovení velikosti jednotlivých srdečních dutin a síly srdečních stěn + umožňuje nám posoudit stažlivost (schopnost svalové kontrakce) srdeční svaloviny Obrazek

 

- speciální sonografické vyšetření – doppler – umožňuje přímé zobrazení směru a rychlosti proudění krve + umožňuje nám odhalit mnohé defekty chlopní, cévních vyústění, ale i například defekty srdeční přepážky + měření průtoku

 

- vyšetření krve – biochemické i hematologické

 

- měření krevního tlaku – např. na předloktí pacienta se umístí manžeta a měří se pomocí tonometru nebo přímé zavedení kanyly do tepny a jeho následné měření pomocí přístroje

 

- speciální RTG technika – angiografie – zobrazení srdečních dutin i patologických zkratů na rentgenu po nástřiku kontrastní látkou

 

Obrazek

 

Kardiomyopatie (CM)

 

= onemocnění myokardu (srdečního svalu)

- příčina je hlavně dědičná

1) primární CM – onemocnění přímo postihující myokard

2) sekundární CM – skupina onemocnění, u které postižení myokardu vyvolává celkové (často multiorgánové) onemocnění

 

- hypertrofická, dilatační (DCM), restriktivní, arytmogenní (arytmogenní CM pravé komory (ARVC) = degenerativní onemocnění myokardu s nálezem progresivní atrofie myocytů a tukové infiltrace v pravé komoře)

 

- regenerační schopnost srdeční svaloviny je velice nízká, ireverzibilně (nevratně) poškozený myokard se hojí jizvouObrazek

 

 

 

Aortopulmonální okénko (APW)

 

- tato vada je poměrně vzácná

- vzniká chybným rozdělením septa (přepážky) původně společné cévy

- může se vyskytovat kdekoliv v průběhu kmene plicnice

- echokardiografie (ECHO) – přímá vizualizace je mnohdy nemožná vzhledem k místu uložení defektu

- pozor na záměnu s PDA (viz. níže)

 

 

 

Vrozené srdeční vady

 

 

 

 

 

 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně (EATCH)

 

- je to vrozená srdeční vada se souborem anatomických malformací

- většinou popsána u mladých psů

- spektrum klinických příznaků bývá od asymptomatického (bez příznaků) průběhu až po známky manifestního srdečního selhání, u klinicky manifestních případů je obvyklá cyanóza

- ECHO – hodně zvětšená pravá síň s výraznou atrializovanou stěnou pravé komory

 

 

Patentní ductus arteriosus (PDA, levopravý zkrat)

 

- je jedním z nejčastějších kongenitálních (vrozených) onemocnění srdce u psa

- vzniká neuzavřením embryonální spojky (ductus arteriosus) mezi plicní tepnou a aortou po narození štěněte

- zpravidla dochází k toku krve z aorty do plicní tepny, tj. opačným směrem než za embryonálního života

- typický nález při auskultaci – kolísavý kontinuální šelest

- častý nález na RTG snímcích – kardiomegalie

- příznaky – rozšíření levé předsíně, levé komory, hlavní plicní arterie a aortálního oblouku

- feny bývají postiženy častěji než psi

- terapie – chirurgický zákrok – dvojité podvázání (uzavření) PDAObrazek

 

 

Fallotova tetralogie

 

- tato vrozená kombinace čtyř srdečních vad je výsledkem defektního vývoje komorového septa (přepážky), která má za následek stenózu a. pulmonalis, defekt komorového septa, rozšíření ústí aorty a její posun doprava

- bez náročného chirurgického zákroku za použití bypassu dochází v raném věku velmi často k úhynu

 

 

Defekt komorového septa, defekt předsíňového septa

 

- mohou se vyskytovat také v kombinaci s jinými srdečními vadami

- prognóza je závislá na velikosti defektu

- u zvířat s většími defekty se v různé intenzitě vyskytují příznaky srdečního selhání

 

 

Pulmonální stenóza

 

= zúžení pulmonální poloměsíčité chlopně

- charakteristický je vířivý srdeční šelest

- příznaky – zhoršená tolerance zátěže, synkopy, otok břicha končetin

- terapie – medikamentózní potlačení příznaků srdečního selhání, popř. chirurgická korekce vady

 

 

Aortální stenóza

 

= zúžení aortální poloměsíčité chlopně

- klinický projev – slabost, synkopy, levostranné srdeční selhání (dušnost, kašel)

 

 

Dysplazie cípatých chlopní

 

- špatné vyvinutí struktur dvojcípé nebo trojcípé chlopně, které vede k jejich nedomykavosti

- psi bývají postiženi častěji než feny

- terapie – medikamentózní ovlivnění následků srdečního selhání

 

 

 

 

 

 

Perzistující pravý aortální oblouk

 

- pozůstatek cévy, která za normálních okolností zaniká během embryonálního vývoje

- tento cévní oblouk je u postiženého štěněte příčinou tlaku na jícen, v místě stlačeného jícnu se hromadí potrava a způsobuje rozšíření jícnu před místem ucpání

- projevuje se tedy zažívacími potížemi

- nemocné štěně zaostává v růstu a nejčastěji v období odstavu a přechodu na pevnou stravu se u něj začíná projevovat zvracením nestrávené potravy z jícnu

- diagnóza se stanoví na základě kontrastního RTG vyšetření

- terapie – chirurgický zákrok

 

 

 

Získané srdeční onemocnění

 

 

Endokardióza

 

- degenerativní změny srdečních chlopní, které způsobují jejich nedomykavost

- nejčastěji je postižena dvojcípá (mitrální) chlopeň

- poslechový nález – dmýchavý šelest nad postiženou chlopní

- terapie – medikamentózní potlačení následků srdečního selhání x definitivní vyléčení – použité umělé chlopně

 

 

Dilatační kardiomyopatie (DCM)

 

- degenerativní onemocnění myokardu spojené s dilatací srdce (zvětšení objemu srdečních dutin za současného ztenčení srdečních stěn)

- postiženi jsou starší psi, psi bývají postiženy častěji než feny

- klinické příznaky – intolerance zátěže a neochota k pohybu, hubnutí, špatná kondice, synkopa (krátkodobá ztráta vědomí), kolaps, cyanóza (modré či modrofialové zbarvení kůže a sliznic), anorexie, kašel, tachypnoe (velmi zrychlené dýchání), dyspnoe (ztížené dýchání), snadná unavitelnost, nechutenství, dušnost

- při auskultaci zjišťujeme abnormální plicní a pleurální šelesty, zastřené srdeční ozvy a plicní šelesty

- typické nálezy na RTG – kardiomegalie (zvětšení srdce), plicní edém, rozšíření vena cava caudalis (zadní duté žíly), hepatomegalie (zvětšená játra), splenomegalie (zvětšení sleziny)

- terapie – zvládnutí příznaků srdečního selhání x definitivní vyléčení by bylo možné pouze provedením transplantace srdce

 

 

Onemocnění perikardu

 

- naplnění osrdečníkové dutiny krvavou tekutinou

- příčiny – neznámé x některé nádory srdce

- příznaky – objevují se v případě, že tlak tekutiny v perikardu překročí tlak krve v pravé polovině srdce a nastává tzv. srdeční tamponáda, hlavním projevem jsou otoky v oblasti břišní dutiny

- terapie – odstranění části perikardu  Obrazek

 

 

 

Srdeční selhání (heart failure, HF)

 

= stav, kdy srdce se sníženým výkonem není schopno zajistit dostatečnou cirkulaci krve v organismu a tím pokrýt jeho potřeby

- příčiny – endokardióza, DCM, plicní onemocnění (zvyšuje tlak v plicních arteriích à zatížení pravé poloviny srdce à hypertrofie à možné HF), vrozené vady srdce způsobující zkrat mezi pravou a levou stranou srdce, neoplazie (nádor), onemocnění perikardu (osrdečníku)

- příznaky – kašel (často v noci), neochota k pohybu, zvýšená unavitelnost a občasné synkopy, ztráta hmotnosti, slabost, hypotermie (podchlazení)

 

Klasifikace stupňů srdečního selhání

Stupeň selhání

Klinické příznaky

I.

Příznaky onemocnění srdce bez projevů srdečního selhání

II.

Příznaky onemocnění srdce s projevy srdečního selhání při zátěži

III.

Příznaky srdečního selhání při malé zátěži a v noci

IV.

Příznaky srdečního selhání i v klidu

 

 

Diagnostika

- auskultace plic – kašel, tachypnoe (velmi zrychlené dýchání), dyspnoe (ztížené dýchání), ortopnoe (namáhavé dýchání s dušností),plicní praskoty

- auskultace srdce – srdeční ozvy mohou být zastřené, šelesty jsou slyšitelné hlavně v oblasti mitrální chlopně

- puls – normální až zrychlený

- RTG – hodnotíme tvar a velikost srdce (hlavně zvětšení levé předsíně a komory), zvětšení jater a sleziny s výrazným zvětšením břicha (při pokročilé DCM), výrazná kardiomegalie

- EKG – odlišení různých typů arytmií

- ultrasonografie (USG) – určení anatomických měn způsobujících problémy

- biochemické vyšetření krve – podává celkový obraz o stavu organismu

 

Terapie

- medikamentózní (diuretika, ACE inhibitory, dioxin, vazodilatátory, antiarytmika), úprava diety (omezení přísunu soli), taurin a karnitin

 

 

 

Díky svolení Wolfhound & Deerhound Klubu zde můžu zveřejnit odkaz, pod kterým najdete seznam psů - dárců krve - http://www.wdk.cz/darci-krve/

 

 

 

 

 

zdroj – Veterinářství 7/2008 str. 419 – 447 + článek Dědičné srdeční vady od MVDr. Martina Šanda + Srdeční selhání – klinické řešení v praxi, MVDr. Jan Doležal, Veterinářství 5/2003

Dystrofie mitrální (dvojcípé) chlopně

- u postižené chlopně dochází postupně k dystrofickým neboli degenerativním změnám, jenž vedou k deformaci a ztluštění cípů, nebo poškození jejího závěsného aparátu, změněná chlopeň potom není schopna dokonale uzavírat komoru při jejím vyprazdňování, přičemž část objemu vypuzované krve se dostává zpět do levé síněObrazek

 

 

= morfologické anomálie srdce a velkých cév, přítomné od narození jedince (např. dysplazie mitrální chlopně, stenóza aorty). Mnoho vrozených vad je současně dědičných